Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné som läkare arrow Linnés betydelse för läkekonst och läkarvetenskap arrow Läkemedels verkan och användning (Materia medica, Clavis Medicinae)

Läkemedels verkan och användning
(Materia medica, Clavis Medicinæ)

Utöver systematiken för sjukdomar satte Linné också upp en katalog över läkemedlens egenskaper. Han delar in läkemedel i smakande (smaklösa, skarpa, beska) och luktande ämnen (välluktande och starkt luktande). De förra menar han påverkar det fibrösa systemet medan de luktande, dvs flyktiga ämnen, har sin verkan inom nervsystemet.

Titelsida till Clavis Medicinæ

Clavis Medicinæ är en medicinsk-systematisk skrift som anses som kanske den mest betydelsefulla av Linnés skrifter inom det medicinska området.
Källa: Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Almquist&Wiksell, 1907

Ämnena fördelas på klasser och ordningar och inom varje ordning samlas olika ämnen i huvudsak hämtade från växtvärlden. Detta redovisas av eleven J T Fagraeus 1758 i avhandlingen ”Starkt luktande läkemedel”. I skriften Materia medica (1733) och avhandlingen ”Observationer i materia medica” (1772) inventeras de växter som använts för vissa medicinska ändamål. Förteckningen tar upp fakta om användning och verkan. Uppgifterna hade hämtats från en rad länder även utanför Europa. Växterna anges med genus och trivialnamn.

Läs mer om