Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné som läkare arrow Linnés betydelse för läkekonst och läkarvetenskap arrow Avhandlingarna

Avhandlingarna

Det finns inget större medicinskt arbete skrivet av Linné själv där han sammanfattar sin egen forskning och redovisar sitt inflytande som läkare. Hans iakttagelser och slutsatser finns dokumenterade i en mångfald av brev, protokoll och skrifter. Enligt tidens sed redovisades forskning bl a i form av avhandlingar, dvs en skrift vars innehåll försvarades vid en offentlig disputationsakt. Linné var ofta själv ordförande (’preses’) när hans elever disputerade. Avhandlingarna ger oss kännedom om hans medicinska rön, åsikter och råd om hur kunskapen skulle tillämpas. De skrevs på latin men många finns tillgängliga i svensk översättning  (Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning,  utgivna av Svenska Linnésällskapet). Avhandlingarna var av två typer: Pro exercitio ett slags övnings- eller träningsavhandling och Pro gradu, som var doktorsavhandlingar i mer egentlig betydelse. Eleven, respondenten, svarade för redovisning av ett material, hypotes och slutsatser. I de flesta fall var det anteckningar från Linnés föreläsningar i ämnet. Det lär också ha hänt att materialet skrivits på diktamen av läraren och sedan ordnats i tillgänglig form av respondenten. Lärjungen försvarade offentligt innehållet inför sin lärare – ett intressant pedagogiskt grepp. (Den som vill läsa om hur det gick för Linnés lärjungar rekommenderas etnobiologen Ingvar Svanbergs bok i ämnet). Avhandlingarna är en källa till Linnés syn i medicinska frågor, systematiska sjukdomsläran (nosologin), läkemedelsläran (farmakodynamiken) och dietiken.

Hinder för läkekonsten (Obstacula Medicinae)Elektriskt-medicinska satser (Electrico Medica)Observationer i materia medica (Materia Medica)

Några exempel på ”Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning”, utgivna av Svenska Linnésällskapet

Läs mer om