Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné som läkare arrow Den unge Carl Linnaeus väljer att utbilda sig till läkare

Den unge Carl Linnaeus väljer att utbilda sig till läkare

Hemmet och trädgården i Råshult

Linnés far var präst. Fars och Mors uttryckliga önskan var att sonen Carl skulle studera teologi. Men så blev det inte. ”Ingen wäxt kommer utan frö och rot” säger Linné i ett minnestal 1765. Ett frö skulle växa till ett intresse för botaniken. Det såddes genom föräldrarnas engagemang för den trädgård de anlagt vid sitt hem i Råshult. Carl präglades tidigt på detta intresse. Här fick han själv anlägga ett trädgårdsland, undervisades om de olika växterna och togs också tidigt med ut till slåtterängarnas växtvärld.

Linnés RåshultEntrésklyt till Linnés RåshultTrädgården i Linnés Råshult

Linnés Råshult: huset där Carl Linnaeus tillbringade sin barndom och trädgården som sannolikt präglade hans intresse för botanik.
Foto: Bengt Meyerson

Vissa kemiska beståndsdelar hos växter är viktiga som läkemedel. Kunskapen om detta ingår även i den moderna forskningen kring nya former och användningen av mediciner. Området kallas farmakognosi och fytoterapi. Finns det en koppling mellan den unge Linnés botaniska intresse och hans senare val av läkaryrket? Det måste ha funnits något starkt motiv som upphävde föräldrarnas önskan om sonens yrkesval.

Läs mer om