Linné on line – Linnés Sverige
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Idéerna och historien arrow Frihetstiden – Linnés tid arrow Linnés Sverige

Linnés Sverige

1700-talets Sverige var både större och mindre än det moderna Sverige.

Geografiskt var landet större därför att hela Finland och staden Greifswald i norra Tyskland ännu tillhörde Sverige. Dessa områden förlorade Sverige först 1809 respektive 1815. Varken territoriellt eller utrikespolitiskt hade dock Linnés Sverige samma utsträckning och betydelse som 1600-talets stormakt. Under perioden mellan ca 1660 och 1720 hade Sverige förlorat stora landområden. De ständiga krigen, i kombination med missväxt och epidemier, hade varit ett svårt gissel för folket. Se vidare Frihetstiden – Linnés tid.

Befolkningsmässigt var frihetstidens Sverige ett litet land. I mitten av 1700-talet uppgick antalet invånare till drygt 2 miljoner, dvs. bara omkring en fjärdedel av dagens invånarantal. De flesta människorna bodde i södra Sverige. Norrland utgjordes däremot till stora delar av mycket glesbefolkade områden, eller av ren ödemark. Kunskaperna om rikets avlägsna delar var bristfälliga.

Sverige var under 1700-talet ett utpräglat jordbruksland, år 1760 utgjorde t.ex. antalet anställda vid manufakturerna (dåtidens enkla industrier) endast ca en procent. I dag bor de flesta svenskar i tätorter, under 1700-talet levde följaktligen de allra flesta på landsbygden. De städer som fanns var i allmänhet mycket små. Endast Stockholm, som i början av 1760-talet hade ca 73 000 invånare, kunde med internationella mått kallas storstad. Det dåtida Sveriges andra och tredje städer, Göteborg och Karlskrona, hade vardera drygt 10 000 invånare vid samma tid. Universitetsstäderna Lund och Uppsala nådde bara upp till några tusen invånare.

Litteratur:
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia 2: Tiden efter 1718 (1961; 4:e upplagan 1980)