Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Idéerna och historien arrow Linné i poesin arrow Linné som naturens präst arrow Per Daniel Amadeus Atterbom arrow Vid vakans sista slag

Vid vakans sista slag

vakan = taltrasten – vakans sista "slag" handlar om att den sjunger. Jämför med uttrycket "lärkan slår i skyn sin drill".