Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Idéerna och historien arrow Hur såg Linné ut arrow Karikatyrer av Linné

Karikatyrer av Linné

Linné hade i början av 1900-talet blivit så upphöjd och festligheterna så många att några fick nog. En kåsör skrev att det var tre saker han var rätt trött på "den glada änkan, herr Linné och Barnens dag". Man vågade sig även på att driva med den gamle naturforskaren. De första karikatyrerna började dyka upp.

En annan sak är att det finns en del äldre porträtt där Linné ser mycket underlig ut. Det beror på att endast ett fåtal porträtt är målade efter Linné själv. Som tidigare nämnts är de flesta porträtten kopior eller till och med kopior av kopior.

Redan i 1800-talslitteraturen finner vi exempel på att man kunde driva med den store naturforskaren. Författaren Zacharias Topelius skojade i en av sina berättelser för barn med Linnés ibland lite förenklade sätt att bestämma fåglar.

 
Teckning av B. Palme i Söndag-Nisse 1907. Tack från vykortstillverkare, gipsgjutare, dagspressen och blomsterhandlarna.

Linnékarikatyr. Albert Engström Strix 1907. "Innocue vivito numen adest" är Linnés valspråk och betyder "Lev oförvitligt – Gud är närvarande". Linnés rynkor ditmålade på måfå.
 

Den unge huvudpersonen, som själv såg sig som kunnig i Linnés system och mycket naturintresserad, var ute på en spännande exkursion utanför sin hemstad. Plötsligt fick han se en duvhök slå ned på en ekorre. Efter en del bläddrande i sin bestämningsbok kom han fram till att han sett en näktergal fälla en flodhäst till marken.


Litteratur:
Bryk, Felix, Vandringar i naturens och kulturens riken (Stockholm, 1924)

Läs mer om