Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Idéerna och historien

Linné – hans tid, hans natursyn, samt en idéhistorisk resa.

Hej och välkommen till idé- och lärdomshistoriaspåret!

Idé- och lärdomshistoria är ett bred form av historieforskning där vi intresserar oss för idéer och vetenskap. I det följande kan du läsa om Linné utifrån olika idé- och lärdomshistoriska utgångspunkter.

Några texter som vi kan kalla vetenskapshistoriska handlar om Linné som zoolog. Några andra texter beskriver hur man under Linnés tid tänkte om samhället – tankar som ingår i det som vi idé- och lärdomshistoriker kallar tidsandan.

Det finns också några texter som handlar om hur man kan läsa dikter om Linné på ett idéhistoriskt sätt – det vill säga man funderar över vad dikterna säger oss om de idéer som fanns när de skrevs.

 

 

Författad av: Carl Frängsmyr, Magdalena Hydman och Ragnar Insulander