Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Idéerna och historien arrow Hur såg Linné ut?

Hur såg Linné ut?

En berömd person som Linné är förstås avbildad ett otal gånger. I början av 1900-talet gjordes en förteckning över kända Linnéporträtt. Trots att den är ofullständig upptar den över 500 målningar och skulpturer. Numera, med alla teckningar inräknade, är antalet betydligt större. Nu är det så att endast ett fåtal är gjorda direkt med den levande Linné som förebild. Det stora flertalet har tillkommit som kopior av de ursprungliga bilderna eller som kopior av kopior osv. Detta innebär förstås att Linné kan se rätt olika ut från tavla till tavla. Målaren kan ha tagit fasta på något visst drag och han kan också vara påverkad av samtidens smak.

Här nedan följer några av de mest kända porträtten. Genom att jämföra olika porträtt och se när de är gjorda kan vi också dra slutsatser om hur man såg på Linné under skilda tider.

Hur kan vi då veta om ett porträtt är likt den verklige Linné eller inte? Jo – Linné har själv i sina anteckningar och brev kommenterat en del porträtt och sagt att de var lyckade. Dessutom har några av hans samtida också bedömt flera av porträtten.

Christian Fabricius som träffade Linné när denne var 56 år (1763–1764) beskriver Linnés utseende på följande sett:

"Linné var tämligen liten och som han gick något böjd, såg han mindre ut, än han i själva verket var. Han var eljest väl byggd, men mager, och när jag lärde känna honom, hade redan den tilltagande åldern fårat hans panna. Hans ansikte var öppet, nästan alltid glatt och visade stor likhet med porträttet i Species plantarum. Hans ögon voro de vackraste jag någonsin sett. De voro visserligen ganska små, men de ägde en glans och något genomträngande, som jag aldrig funnit hos någon annan. Jag erinrar mig väl icke, vilken färg de hade, men det träffade mig ofta blickar, såsom om han ville genomskåda hela min själ."

Linné i 30-årsåldern. Denna teckning torde vara det första äkta porträttet av Linné. Okänd konstnär. Ur Tullberg 1907.
 
Det porträtt som Christian Fabricius tyckte liknade Linné när denne var 56 år (1763–1764) är gjort av I.M. Preisler. Kopparsticket finns i Species Plantarum 1753/1762.

Några år senare säger Linné att kopparsticket i Philosophia Botanica Uppsala 1751 är ibland de bästa men att Kraffts porträtt i olja från 1774 är ännu bättre. Ett år senare har Roslin gjort ett porträtt och Linné konstaterar att det är det bästa.


Kopparstick ur Philosophica Botanica 1751

Porträtt målat av Kraft. Ur Tullberg 1907.

Så här beskrev Linné sig själv vid 60-årsålder:

"Medelmåttigt lång, snarare låg än hög, tämligen mager, alldeles icke fet med muskulösa lemmar och ansvällda ådror. Stort huvud, nacken med knölar och vid nackbensömmen en liten insänkning. Ögonen bruna, livliga, eldiga, genomträngande. Håret i barndomen vitt, under medelåldern brunt, rakt. Pannan fårad. En låg vårta på högra kinden och en dylik på högra sidan av näsan. Tänderna dåliga, maskätna på grund av från modern ärvd disposition."

Porträtt målat av Roslin.
 
Linné i vardagskläder. En av få samtida bilder av Linné i helfigur. Teckning av J.E. Rehn 1747.

Litteratur:
Tullberg, Tycho, Linnéporträtt (Stockholm, 1907).

Läs mer om