Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos

Mikrokosmos – materiens struktur

Människan har länge funderat över vad allting består av. Ta en blomma till exempel. Med våra ögon kan vi studera blommans utseende i detalj. Men vad består blomman av egentligen? Länge trodde man att allting består av fyra olika ämnen eller element som den grekiska filosofen Aristoteles kallade dem. Vet du vilka de fyra elementen var? Svaret tillsammans med mer information om de grekiska filosofernas världsuppfattning finner du här.

Levande materia Kondenserad materia Atomer Atomkärna  Kvarkar och Leptoner

Då Linné studerade växterna använde han sina ögon för att se detaljer, som antalet ståndare och pistiller, men om vi vill se ännu mindre detaljer räcker inte det mänskliga ögat till. Istället måste vi använda oss av olika typer av instrument. Om vi tar en del av blomman och studerar under ett mikroskop kan vi se att den består av celler med en cellkärna. I cellkärnan finns den genetiska informationen lagrad i den genetiska koden, DNA, en lång molekylkedja. Molekylerna är uppbyggda av atomer som i sin tur också har en kärna som är omgiven av ett moln av elektroner. Såvitt vi vet så har elektronerna ingen inre struktur utan de är punktlika. Atomkärnan däremot består av protoner och neutroner vilka är uppbyggda av kvarkar. För att kunna studera dessa materiens minsta beståndsdelar behövs flera mil långa acceleratorer och komplicerade detektorer som är stora som hus. Du kan också välja din egen färdväg för att utforska mikrokosmos genom att klicka på någon av cirklarna på bilden ovan eller någon ovan, till höger.

Läs mer om