Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos arrow Kvarkar och leptoner, materiens minsta byggstenar? arrow Har kvarkarna substruktur?

Har kvarkarna substruktur?

Har de partiklar som vi idag kallar elementarpartiklar en inre struktur? Om så är fallet är de inte elementarpartiklar utan består av ännu mindre elementarpartiklar.

Vi har trott att våra elementarpartiklar verkligen är de minsta enheterna, men frågan fick nyligen (våren 1996) nytt liv. Mätningar av fördelningen av partikelskurar i proton-antiprotonkollisioner gjorda vid Tevatronen vid Fermilaboratoriet indikerade att kvarkarna kunde ha en inre struktur. Den experimentella signalen var dock inte fullständigt övertygande och andra förklaringar kunde inte uteslutas. Bland annat har teoretiska studier med nya kvark- och gluonfördelningar i protonen kommit fram till att även detta kan ge upphov till samma typ av experimentell signal. Detta innebär att den kan ha en "naturlig" förklaring utan att man behöver introducera en ny nivå med elementarpartiklar.

Det har även genomförts flera experiment för att undesöka om elektronen har substruktur. Inget av experimenten har dock funnit några indikationer på detta. Man kan dock inte utesluta substruktur på en nivå som vi idag inte kan mäta. Slutsatsen är idag att de partiklar vi kallar elementära verkligen är elementära.

 

Tillbaka till Kvarkar och leptoner, materiens minsta byggstenar?