Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos arrow Kristaller – naturen ordnar sig själv

Kristaller – naturen ordnar sig själv

Kristaller är ordnade strukturer av molekyler eller atomer. Normalt sett kan ett ämne finnas i tre olika former eller faser: fast form, vätskeform och gasform. Ta vatten till exempel. I fast form har vi is, i vätskeform vatten och i gasform vattenånga. Vilken form ett ämne befinner sig i beror av temperaturen och trycket. Alla vet vi ju att vatten fryser till is då temperaturen sjunker under noll grader Celsius och kokar vid hundra grader Celsius vid normalt lufttryck. Är trycket lägre så sjunker koktemperaturen och vice versa. (Det är inte alla material som bildar kristaller i fast form, det finns också så kallade amorfa material som inte har en ordnad struktur.)

Även om det finns många ämnen i fast form så uppvisar de väldigt olika strukturer. Speciellt spektakulära är de mönster som vattenmolekylerna bildar i en snöflinga. Andra ämnen som t.ex. kol kan förekomma i inte mindre än tre olika kristallina former, under det att de rena metallerna uppvisar ett "oändligt" utsträckt, enkelt mönster.

Tillämpningar baserade på upptäcker inom den kondenserade materiens fysik utgör en viktig del av vårt vardagsliv. Det gäller t.ex. datorn du sitter framför, som inte skulle fungera utan halvledartekniken. Det tidiga arbetet inom fältet som ledde fram till utvecklingen av transistorn gav dess uppfinnare nobelpriset i fysik 1956. Andra värdefulla upptäckter är bl.a. supraledning och flytande kristaller.

Läs mer om