Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos arrow Atomkärnan – en ny värld med nya krafter arrow Datering med kol-14

Datering med kol-14

Vid Tandemacceleratorlaboratoriet vid Uppsala universitet använder man radioaktivt kol-14 för att bestämma åldern på olika organiska material. Genom att mäta hur mycket kol-14 det finns i ett material i förhållande till mängden vanligt kol (kol-12) så kan man bestämma materialets ålder. Kol-14 har en halveringstid på ca 5700 år. Det innebär att mängden kol-14 halveras på den tiden och genom att mäta halten av kol-14 kan åldern bestämmas eftersom vanligt kol-12 är stabilt. I levande materia omsätts kolatomerna hela tiden så att andelen kol-14 är konstant, men då döden inträffar, så upphör omsättningen av kolatomer och mängden kol-14 avtar sakta med tiden, allt eftersom kol-14 atomerna sönderfaller.


Interiör från Tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala.