Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos arrow Kvarkar och leptoner, materiens minsta byggstenar? arrow WASA, ett Uppsala-experiment

WASA, ett Uppsala-experiment

Vid WASA/PROMICE-experimentet vid CELSIUS-ringen i Uppsala kolliderar man protoner med protoner för att studera partikelproduktion och sönderfall vid låga energier. Man är främst intresserad av produktionsmekanismen då energin är precis tillräckligt hög för produktion. Stort intresse kommer i framtiden även att inriktas mot ovanliga sönderfall av mesoner. Målsättningen med att studera de sällsynta sönderfallen är att bättre förstå de mekanismer som styr kvarkarnas växelverkan vid låga energier.


Genom att klicka och dra på bilden samtidigt som du håller "Ctrl"-tangenten nertryckt kan du zooma dig ut och in i bilden. Du kan också flytta bilden i sidled genom att hålla inne "Shift"-tangenten samtidigt som du klickar och drar på bilden.
  Vid en typisk kollision kolliderar man en proton (blå) med ca 300 MeV kinetisk energi med en annan proton (gul) som har väldigt låg rörelseenergi. I kollisionen skapas en oladdad pion (röd). Från de två ursprunliga protonerna återskapas det två nya protoner (gröna), och eftersom protoner är identiska partiklar är det omöjligt att veta vilken av de ursprunliga protonerna som gav upphov till vilken proton i sluttillståndet. Pionen som är en instabil partikel sönderfaller till två fotoner (vita). Eftersom pionen har låg rörelsemängd så måste fotonerna röra sig i stort sett motsatta riktningar för att rörelsemängden skall bevaras.


WASA-detektorn består i huvudsak av två delar, en framåt-detektor och en central detektor. Framåt-detektorn (röd i figuren) har till uppgift att detektera de två protonerna (gröna i figuren ovan) samt att mäta deras energier. Den centrala detektorn (gul och orange) har till uppgift att detektera övriga partiklar som producerats direkt i växelverkan eller från sönderfall av direkt producerade partiklar (vita ovan).

Förutom den ovan diskuterade forskningen söker man efter mer "udda" fenomen såsom dibaryoner. Dibaryoner är svagt bundna tillstånd med ett kvarkinnehåll motsvarande det hos två baryoner. Dock har tillståndet sönderfallsmoder eller kvanttal som inte är möjliga för ett tvåbaryotillstånd.

Experimentet har även en egen hemsida.

 

Tillbaka till Kvarkar och leptoner, materiens minsta byggstenar?