Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Mikrokosmos arrow Kvarkar och leptoner, materiens minsta byggstenar? arrow Ett exempel på LEP-fysik

Ett exempel på LEP-fysik

Vid den stora elektron-positronkollideraren LEP (Large Electron Positron collider) på CERN kollideras elektroner och positroner med hög energi. Under åren 1990 till 1995 har man studerat produktion och sönderfall av Z-bosoner. Från och med 1996 har man höjt energin så att man kan studera produktion av W-bosonpar. Dessa precisionstester har verifierat den elektrosvaga teorin med mycket hög noggrannhet.

Skiss av DELPHI-detektorn. I ett av experimenten, DELPHI, deltar en Uppsalagrupp. Deras huvudsakliga bidrag till detektorn har varit att konstruera och bygga RICH-detektorer (Ring Imaging CHerenkov). Dessa detektorer är speciellt lämpliga för partikelidentifikation, vilket utnyttjats i gruppens analysarbete. Analysen har varit inriktad på att mäta parametrar i standardmodellen med hög precision baserat på assymetrier i partikelproduktionen, och därvid är det nödvändigt med god partikelidentifikation.

Vid kollisioner mellan en elektron och en positron i LEP förintas vanligen dessa två partiklar och det bildas en intermediär boson. Denna boson kan antingen vara en Z-boson, vilket varit det vanligaste vid LEP, eller en foton. Z-bosonen är dock instabil och kommer därför snabbt att sönderfalla. Vid sönderfallet bildas ett partikel-antipartikelpar. Detta par kan vara ett lepton-antileptonpar (elektron-positron, myon-antimyon, tau-antitau eller neutrino-antineutrino) eller ett kvark-antikvarkpar.

System med två kolliderande strålar. System med strålmålet i vila.
Genom att klicka och dra på på någon av bilderna samtidigt som du håller "Ctrl"-tangenten nedtryckt kan du zooma dig ut och in i bilden. Du kan också flytta bilden i sidled genom att hålla inne "Shift"-tangenten samtidigt som du klickar och drar på bilden.

Naturligtvis är inte kollisionerna normalt så här enkla utan mer komplexa med ett betydligt större antal producerade partiklar. Det finns för DELPHI ett "on line system" för att visa faktiska kollisioner på samma sätt som här.