Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Galaxer arrow Svarta hål

Svarta hål

Enligt den allmänna relativitetsteorin så beror rummets struktur på den mängd materia som finns i omgivningen, dvs koordinat-axlarna är inte raka som vi är vana vid. Ju större mängden materia är desto större är deformationen av rummet. Om mängden materia i ett litet område är väldigt stor kan krökningen bli så stor att en "rät" linje kröks tillbaka till samma punkt. Eftersom ljus följer dessa "räta" linjer kommer det även att krökas tillbaka. Inget ljus kan då lämna ett sådant objekt, dvs det är ickelysande för en omgiving. Detta är vad man kallar ett svart hål.

I centrum av galaxer kan stora mängder materia ansamlas och man tror att det kan finnas svarta hål i centrum av vissa galaxer. Ett exempel på en galax där observationer antyder att det finns ett svart hål i centrum är NGC4261. En annan typ av galaxer som man tror kan ha svarta hål i centrum är de med aktiva galaxkärnor. Ett exempel på en galax där man har observationella indikationer på detta är M87.Hubble-bild visande kärnan av galaxen NGC4261. Den vitare delen har en densitet som är normal för en galaxkärna, medan den brunare har mycket högre densitet ochx troligtvis slutar med ett svart hål i mitten.
 

Hubble-bild av de centrala delarna av galaxen M87. Man ser en spiralformad skiva med het gas dras in mot centrum. Man uppskattar att de centrala delarna inte är större än vårt solsystem men väger 3 miljarder gånger mer. Detta innebär att villkoren för ett svart hål är uppfyllda.