Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Solen

Solen

Solen producerar energi genom att lätta atomkärnor smälter samman till tyngre atomkärnor. Detta sker genom en serie av kärnreaktioner som omvandlar ursprungsmaterialet väte till tyngre kärnor i den så kallade solcykeln. I dessa processer frigörs energi som blir till rörelseenergi hos de bildade partiklarna samt till värmestrålning i form av fotoner.

Kärnreaktionerna sker i huvudsak djupt inne i solen och energin måste därefter transporteras ut genom solen. Det är uppskattat att det tar ca. en miljon år för en foton att ta sig från centrum av solen till ytan. Detta skall jämföras men den tid det tar för denna foton att ta sig från solen till jorden, vilket endast är 8,3 minuter. De fotoner som når jorden speglar därför processer inte processer som sker i centrum av solen, utan vad som sker långt ut idag. Det finns dock partiklar som inte störs av solen utan kan röra sig genom solen som om den inte fanns där. Det är neutriner. Flödena av dessa neutriner har mätts på jorden, men man har bara funnit flöden som är ungefär hälften av vad man har förväntat sig. Detta har kallats solneutrino-problemet och har intensivt debatterats alltsedan de första mätningarna i slutet av femtiotalet.

Även andra partiklar kan emitteras (sändas ut) av solen. Dessa partiklar sänds iväg från solens yta vid hög solaktivitet. De är i huvudsak elektroner, protoner och alfa-partiklar, men även ett mindre antal av några tyngre kärnor och de utgör den s.k. solvinden. Partiklar i solvinden kan fångas in av jordens magnetfält och ge upphov till norrsken nära nordpolen samt sydsken vid sydpolen.