Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Är universum öppet eller slutet?

Är universum öppet eller slutet?

Universum som vi känner det idag expanderar. Kommer denna expansion att fortgå i all oändlighet eller kommer den att stanna av och eventuellt vända om? Vad som kommer att ske beror på den totala energin (massan) i universum.

Mängden massa i universum brukar anges som andel av den kritiska massan, vilken är den massa som precis behövs för att expansionshastigheten så småningom skall gå mot ett gränsvärde. Denna kvantitet brukar betecknas (OMEGA). Om är större än 1 så kommer utvidgningen att stanna av och universum kommer därefter att sjunka ihop, men om = 1 eller om är mindre än 1 kommer expansionen att fortgå i all oändlighet.

I de senare fallen kommer universum att gå mot den så kallade värmedöden. Detta innebär att all materia och strålning kommer att spridas ut oändligt tunt och homogent i hela universum.

 

"Storleken på universum" som funktion av tiden för de tre olika scenarierna för universums expansion; < 1 (röd kurva), = 1 (vit kurva), och > 1 (grön kurva).

Den centrala frågan är alltså; Hur mycket materia finns det i universum?

Om det endast vore den synliga, dvs lysande, materian skulle densiteten vara lägre än 1% av den kritiska densiteten. Det finns dock tydliga indikationer på att det finns mer massa än den synliga. Denna massa kallas den "mörka massan" ("dark matter") och det finns många ideer om vad den består av. Den populäraste är att den består av partiklar som vi ännu inte har upptäckt; dessa partiklar skulle vara rester från Big Bang.

Många modeller för universums utveckling är baserade på att =1. Det finns inget bevis för att så är fallet, men de alternativa modellerna har ännu större problem med att beskriva det universum som vi idag observerar.