Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Solen arrow Vad är norrsken?

Vad är norrsken?

Under sina resor kunde det hända att Linné fick se norrsken. På den tiden var det många spekulationer om vad orsaken till norrsken var. Eftersom norrsken förklaras med atom- och partikelfysikaliska fenomen, som naturligtvis var okända på tiden, uppfattas dessa ideer är med dagens ögon som väldigt fantasifulla.

De partiklar som ger upphov till norrsken har sitt ursprung i solen. De förs med solvinden bort från solen och fångas in av jordens magnetfält. Eftersom det kräver mindre energi för de laddade partiklarna från solen att röra sig längs med magnetfältet än vinkelrätt emot, ges deras rörelsemönster av jordens magnetfält. Vid polerna kan partiklarna komma djupt ner i atmosfären eftersom de magnetiska polerna ligger nära de geografiska. Väl nere i atmosfären kommer dessa partiklar att kollidera med molekylerna i atmosfären. Molekylerna kommer då att exciteras eftersom de tar upp energi från den laddade partikeln. Molekylerna kommer därefter att återgå till sitt grundtillstånd genom att avge den absorberade överskottsenergin i form av fotonstrålning. Dessa fotoner kommer att vara av olika energi (d.v.s. olika färg) beroende på vilken typ av luftmolekyl som avgivit den: t.ex. avger syre (O2) grönt ljus och kväve (N2) rött ljus. Eftersom syre och kväve är de vanligaste gaserna i vår atmosfär så är detta förklaringen till varför norrskenet har de färger som det har.  
Bild av norrsken över Skandinavien tagen från en satellit. På bilden syns städer som ljusa punkter, St. Petersburg till höger, Oslo och Stockholm på samma höjd.