Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Formering av hadroner

Formering av hadroner

Den växelverkan som i huvudsak styr kvarkarna är den starka kraften. Den teori som vi har för detta kallas kvantkromodynamik. Den förutsäger att kvarkar inte kan förekomma som fria partiklar utan endast som bundna tillstånd bestående av flera kvarkar som tillsammans är laddningsneutrala för den starka kraften.

Dock kan kvarkar existera som till synes fria partiklar om det finns tillräckligt med högenergetisk strålning som kan slå sönder de bundna tillstånden genom växelverkan. Detta var fallet i de tidigare faserna av universums utveckling, men energin hos strålningen har nu blivit så låg att den inte kan splittra de bundna tillstånden som tidigare. Därför kommer nu de tidigare "fria" kvarkarna att bindas i hadroner.

Alla hadroner är dock inte stabila partiklar utan vissa kommer att sönderfalla. I slutet av denna era kommer det endast att finnas stabila hadroner (protoner och neutroner) kvar. Neutronen är faktiskt instabil, men dess livstid är mycket längre än universums ålder vid denna tidpunkt och kan därför betraktas som stabil.

Förutom den utveckling som hittills har beskrivits i denna fas sker en principiellt viktig men ändå relativt svag förändring i slutet av denna epok. Energin i universum har tidigare i huvudsak funnits i strålningsfälten, men från och med slutet av denna epok kommer den att domineras av vad som finns i form av materia.

Jämfört med tidigare epoker har den senaste fasen tagit väldigt lång tid. Den har sträckt sig från 10-34 till ca 100 s. Denna utveckling är typisk eftersom större och större objekt nu skall bildas vilket naturligtvis tar längre och längre tid.

De bildade nukleonerna kommer i nästa fas att slås samman till atomkärnor.