Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Galaxer arrow Gravitationslinser

Gravitationslinser

Enligt allmänna relativitetsteorin påverkas riktningen hos ljus då det passerar tillräckligt nära stora massor eller massanhopningar. Det är faktiskt så att det egentligen inte är ljuset som påverkas utan det är rummet som ändras. Detta innebär att våra normala koordinatsystem med vinkelräta axlar inte är tillräckliga för att beskriva rummet. Vi kommer därför att uppfatta det som att ljuset har böjts.

Vilka objekt i universum är då tillräckligt massiva för att kunna åstadkomma en sådan effekt? Det är till exempel stjärnor och galaxhopar, men vi har även indikationer på mer exotiska objekt så som MACHOs (MAssive Compact Halo Objects) eller WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). Oberoende av vilken typ av massiva objekt man söker efter finns det bara en metod, nämligen att studera ljuset från lysande objekt som befinner sig bakom de massiva.

 

De blå avbildningarna av galaxer på denna Hubble-bild är faktiskt flera bilder av en och samma galax. Detta fenomen har genererats genom att galaxhopen Cl0024+1654 har fungerat som en gravitationslins.

Vad blir då effekten på ljuset? Som rubriken antyder så fungerar den massa man vill studera som en lins och ljuset böjs när det passerar objektet. Detta får effekten att ljus som annars inte skulle nå betraktaren gör det och man uppfattar det som att ljuset förstärkts. En annan effekt som är vanlig då man studerar objekt bakom galaxhopar är att man ser flera bilder av objektet, vilket vanligtvis är en galax mycket långt borta bakom galaxhopen.  
Skiss visande hur ljuset från källan (gul) böjs när det passerar ett massivt objekt (brunt) och sedan mottages av en observatör på jorden (blågrå).