Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Den stora föreningen av naturkrafterna

Den stora föreningen av naturkrafterna

Tiden mellan 10-43 och 10-34 s betraktas som en epok då de fyra naturkrafterna var ungefär lika starka. Vi tror att de under denna epok kunde behandlas med en gemensam teori (GUT, Grand Unified Theory).

Under denna tidsrymd är temperaturen så hög att partiklar skapas och förintas genom att strålning och partiklar växelverkar med varandra.

Från vad vi har lärt oss genom experiment vid accelerator kan inte partiklar skapas utan att motsvarande antipartikel skapas. Om detta också var sant i det tidiga universum så måste alltså lika många antipartiklar som partiklar ha skapats. Idag tror vi inte att det finns stora mängder antimateria i unversum utan endast materia. Skulle då denna asymmetri mellan antalet partiklar och antipartiklar kanske kunna bero på att antimaterian har sönderfallit till andra partiklar? Detta har varit en modell som noga har studerats under senare år men den tycks inte kunna förklara asymmetrin.

En ide för att förklara asymmetrin som fått stor uppmärksamhet under senare år är att den skulle kunna förklaras med en fasövergång. Fasövergången skulle vara sammankopplad med att universum gick in i sin nästa utvecklingsfas, nämligen den som domineras av elektrosvag växelverkan.