Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Galaxbildning i Big Bang

Galaxbildning i Big Bang

Eftersom nästan all materia nu befinner sig i form av neutrala atomer så kan de inte längre växelverka elektromagnetiskt. Den dominerande växelverkan är därför gravitationen.

Kan då denna tämligen svaga växelverkan vara grunden till att inhomogeniteter (oregelbundenheter) på atmonivå kan förstärkas och ge upphov till galaxer? Ja, det är möjligt och denna modell ingår i Big Bang-modellen som den del som beskriver galaxbildning.

Idén är att små inhomogeniteter i atomgasen förstärks genom inverkan av gravitationen och riktiga gasmoln bildas. Dessa gasmoln är förstadier till riktiga galaxer och kallas protogalaxer. Inom gasmolnen förstärks inhomogeniteter ytterligare och förstadier till stjärnor bildas. Om tillräckligt med gas ansamlas i dessa anhopningar av gas kommer densiteten att bli så hög att väteatomer slås samman till helium, och en stjärna tänds. Bildandet av nya stjärnor är processer som nu pågår i existerande galaxer.

Eftersom inga tyngre grundämnen än järn kan skapas genom fusionsprocesser i stjärnorna, så kan inte det universum vi känner idag endast ha skapats genom dessa processer. Vi har till exempel grundämnen som är tyngre än järn på jorden. Hur har då dessa grundämnen skapats? Jo ...