Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Galaxer

"Long ago, in a galaxy far away..."

Star Wars

Galaxer

Galaxer är ansamlingar av stjärnor såsom vår egen vintergata. Det finns i huvudsak två typer av galaxer, spiralformade och eliptiskt formade. Det finns även ett jämförelsevis mindre antal galaxer med oregelbundna former.

Spiralgalaxerna består vanligen av en sfäriskt symmetrisk kärna som har en liten utsträckning i förhållande till galaxens totala storlek. De består vidare av en skiva i vilken stjärnorna sitter i spiralarmar. Vanligen finns det även större mängder gas i galaxen. Det kan i vissa regioner vara så hög gaskoncentration att nya stjärnor bildas.

Vissa av dessa spiralgalaxer har väldigt stor mängd materia ansamlad i centrum och ännu mer materia "sugs" in från de yttre delarna. Sådana galaxer sägs ha aktiva galax-kärnor. Man tror även att mängden materia som kan ansamlas i centrum av dessa galaxer är så stor att den kan utgöra svarta hål.

 

Spiralgalaxen M100 i Virgo-hopen fotograferad av Hubble Space Telescope.

Den andra typen av galaxer är elliptiska galaxer. Dessa har en mer jämn fördelning av stjärnor och saknar nästan helt gas. Till skillnad från spiralgalaxerna bildas inga nya stjärnor i dessa galaxer och de innehåller därför endast äldre stjärnor.

Oberoende av vilken typ galaxerna tillhör ingår de vanligen i system av galaxer, så kallade galaxhopar.