Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Den elektrosvaga eran

Den elektrosvaga eran

Då temperaturen sjunkit ytterligare finns det inte tillräckligt med energi för att skapa väldigt tunga (hypotetiska) partiklar. Dock är energin så hög att alla partiklar som vi känner som en del av standardmodellen forfarande kan skapas. Tyngre partiklar försvinner mer och mer allteftersom de sönderfaller till lättare partiklar.

Vissa partiklar kan inte sönderfalla ytterligare, beroende på att vissa kvanttal måste bevaras. Sådana partiklar skulle kunna finnas kvar i universum idag och utgöra en del av den mörka materien. Ett exempel på en sådan hypotetisk partikel är neutralinon, vilken ingår i den supersymmetriska utvidgningen av standardmodellen.

Ett problem med Big Bang-modellen är att den genomsnittliga partikelenergin minskar med 12 storleksordningar under den här epoken (från 1023 till 1011 eV). Att energin minskar så mycket utan att någon stor fysikalisk förändring sker är inte förväntat när man jämför med andra faser och därför något oroande. Att "inget" händer har lett till att denna period ibland kallas den stora öknen (the great desert).

Temperaturen har i slutet av denna period sjunkit så mycket att inte de elektrosvaga Z,W-bosonerna längre produceras i stora mängder och deras antal minskar eftersom de sönderfaller. Nästa fas i universums utveckling handlar om hur kvarkar binds ihop och bildar hadroner.