Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow Atombildning

Atombildning

Då energin hos fotonerna sjunkit så mycket att den är lägre än den typiska energi som behövs för att jonisera en atom kommer neutrala atomer att bildas.

Eftersom fotonerna inte har tillräckligt hög energi för att jonisera (excitera) neutrala atomer kommer de inte att växelverka med dem längre. Fotonerna kommer nu att frikopplas från andra partiklar och deras utveckling kommer endast att bero på universums expansion. Denna strålning kallas den kosmiska bakgrundstrålningen och dess spektrum svarar mot en ideal svartkroppsstrålare med temperaturen 2,726 K. Eftersom fotonerna inte har växelverkat med annan materia sedan de frikopplades har de idag samma egenskaper som när de skapades (bortsett från lägre energi och densitet). Vi kan därför genom att mäta dessa fotoner mäta vad som hände när de frikopplades. Detta är faktiskt det enda sättet att titta så långt tillbaka i universum.

De inhomogeniteter eller oregelbundenheter som nu existerar i universum kan förstärkas under inverkan av gravitationen; detta leder till att gas ansamlas i förstadier till galaxer.