Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Big Bang arrow AMANDA-experimentet

AMANDA-experimentet

Amanda-experimentet avser att registrera neutriner som har mycket hög energi. Det är beläget på sydpolen och har detektorn nedsänkt i isen.

  De detektorer som används är fotomultiplikatorer, dvs ljusmätare. Hur kan man då detektera neutriner om man använder detektorer som endast kan mäta ljus? Jo, när neutrinon passerar genom isen kan den växelverka med en atomkärna i isen. Det kan då bildas en lepton av samma typ som neutrinon. Myoner som bildats på det här viset kommer att sända ut ljus, så kallat Cherenkov-ljus. Det är slutligen detta ljus som man kan mäta.

Varifrån kommer då de neutriner man vill detektera med AMANDA? Det är en fråga som saknar entydigt svar, men olika möjliga källor har diskuterats. Bland de mer intressanta är aktiva galaxkärnor. Mätningar av neutrinoflödena skulle i så fall kunna vara ett komplement till de mätningar som görs optiskt, och därmed ge bättre förståelse för de processer som sker i supernovorna.

Vill ni läsa mer om AMANDA så har experimentet en egen hemsida.