Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Fysikens kosmos arrow Makrokosmos arrow Galaxer arrow Aktiva galaxkärnor

Aktiva galaxkärnor

Galaxer med aktiva kärnor är i grunden ganska lika spiralgalaxer. Dock finns det vissa stora skillnader, speciellt vad det gäller dynamiken. Kärnan som typiskt är mycket tyngre än i spiralgalaxer drar till sig material från galaxskivan. Detta material sugs i huvudsak in i ett svart hål i centrum. En mindre del av materian kastas dock ut i rymden vinkelrätt mot skivan. Detta utkastade material bildar så kallade jets, vilkas storlek är minst en storleksordning större än själva galaxen.

Den mängd energi som omvandlas i aktiva galaxkärnor är enorm. Till exempel uppskattar man att det genereras 1038 watt i form av strålning i galaxen NGC6251. Denna effekt är lika mycket som 1012 solar genererar.

Datorsammansatt bild av observationer av synligt ljus och radiovågsobservationer av NGC4261. På bilden syns tydligt loberna av utkastad materia (gult) och själva galaxen (vitt). Den aktiva galaxkärnan har även observerats med Hubble-teleskopet. Klicka på bilden så får du fram en Hubble-bild av de centrala delarna av NGC4261.