Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Allmänt arrow Varför finns stora delar av Linnés samlingar i London?

Fråga:

Varför finns stora delar av Linnés samlingar på Brittish museum i London?

Svar:

Det var faktiskt så, att det inte fanns så stort intresse för Linnés samlingar här hemma (alltså i Uppsala, eller i Sverige för övrigt), alldeles efter hans död. Däremot var man mycket angelägen i England att få ta hand om hans kvarlåtenskap, eftersom Linné var en mycket berömd forskare. Det fanns tidigt ett brittiskt Linnaean Society, som fortfarande är aktivt när det gäller att vårda arvet efter Linné. År 2007 blir det 300 år sedan Linné föddes. Då kommer i alla fall stora jubileumsfestligheter att äga rum i Uppsala.