Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Linné och läkemedlen arrow Vad är en parasit och vad är ett virus?

Fråga:

Vad är en parasit och vad är ett virus?

Svar:

En parasit är en sådan som lever på en annan organism. Det kan vara en svamp som växer på ett träd och suger näring ur trädet utan att ge något tillbaka. Det kan också vara en inälvsmask i tarmen på en människa. Eller också ett virus som lever i cellerna på en växt, en människa eller ett djur. Parasit är således ett samlingsord för alla de organismer som lever på att suga sin näring ur andra levande organismer. De finns alltså många olika organismer som lever som parasiter. Ofta används ju ordet också om människor som utnyttjar sina medmänniskor.

Virus är däremot en klass av organismer som lever som parasiter. De är mycket, mycket små, mycket mindre än exempelvis bakterier. Virus tränger in i en cell och skickar signaler till cellens arvsanlag att det ska tillverka nya virus som sedan kan sprida sig och få nya celler att tillverka virus. De finns många oliks sjukdomar som orsakas av virus, t ex influensa, förkylning, mässling m fl. De finns dessutom hundratals olika sorters virus som kan framkalla förkylning vilket gör att de kan vara olika kraftiga infektioner. Parasiter behöver inte vara virus men virus är alltid parasiter.


Håkan Tunon