Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Linnés liv arrow Hur finansierades Linnés resa till Lappland?

Fråga:

Hur finansierades Linnés resa till Lappland?
Vilka var Kungliga Vetenskapssociteten?

Svar:

Linné sökte pengar, 600 daler kopparmynt = 200 daler silvermynt (dsmt), från Kgl. Vetenskapssocieteten (som på den här tiden bestod i huvudsak av bibliotekarie och professorer vid Uppsala universitet) för sin resa. Först fick han inget svar, men efter en förnyad ansökan fick han, den 15 april 1732, 133 dsmt. Dessa pengar räckte emellertid inte. Under resans gång var han tvungen att låna och vid hemkomsten krävde hand först 122 dsmt i ersättning. När han inte fick något svar från den då fattiga Societeten, prutade han och begärde bara 78 dsmt. Då fick han ut 40 dsmt. I den reseberättelse, som han lämnade in till Vetenskapssocieten klagade han över att han SJÄLV fått betela 38 dsmt, och avslutade med att han ”inte” skulle ”resa samma om han bödes 1000 plåtar”.

Allt detta finns att läsa om i Linné i Lappland. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. 1977

1 daler silvermynt dsmt var år 1977 = 8:25 kr