Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Linnés liv arrow Varför skrev Linné så många avhandlingar?

Fråga:

Det sägs att Linné skrivit, eller gör anspråk på, väldigt många avhandlingar, jag har hört siffror mellan 70 och 180. Varför skrev han så många avhandlingar, vi skriver ju oftast bara en per doktor idag? Var det ett annat system då?

Svar:

Den tidens avhandlingar var mest en övning för studenten att lägga fram och försvara avhandlingen efter en viss formula (på latin). Själva avhandlingen skrevs oftast av professorn eller efter professorns diktamen. Därför står Linnés studenter oftast som respondent men inte författare till avhandlingarna då den verklige författaren var Linné själv. Oftast var det ämnen som tagits upp i hans undervisning i t.ex. dietetik (en slags lära i rätt levnadsätt eller friskvård) eller materia medica (medicinens ämnen/innehåll). Dessutom var de med sin korta utformning snarast en magisteravhandling.

 


Eva Björn
Linnémuseet i Uppsala