Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Linnés liv

Frågearkivet

Under varje rubrik finns gamla, redan besvarade frågor.

 Linnés liv

Vem var Anders Fornander?
Hur sov och vad åt Linné på sina resor?
Hade Linné personliga problem?
Var finns uppgifter om Linnés lärjungar?
Hur många barn fick Carl von Linné? Vilka skolor gick Carl von Linné på? Vad hette Carl von Linnés barn?
Vad gjorde Linné i Göteborg? Upptäckte han något nytt där?
Hur finansierades Linnés resa till Lappland? Vilka var Kungliga Vetenskapssociteten?
Hur var Linné i skolan? Var han mobbad? Tyckte eleverna att han var en tönt? Hur var Carl von Linnés skolgång?
Vad hette Linnés hund?
Vad var det egentligen som Carl upptäckte? Vad har det för betydelse för oss idag?
Det sägs att Linnés lappländska resa (Iter laponicum) skrevs på en slags lösa dagboksblad. Var finns originalbladen idag? Var originalet skrivet på latin, svenska eller en blandning av båda – vilket är det intryck man får när man läser dagboken?
Varför var Carl von Linné en sådan stor pedagog?
Vad vet man om förhållandet mellan Linné och Peter Artedi?
Var Linné i Sala någon gång?
Var kan det finnas en förteckning över internationella Linnésällskap/föreningar?
Vad heter myra på latin?
Var Linnés pappa präst?
Vad studerade Carl von Linné på Trolle-Ljungby slott under sin skånska resa?
Varför blev Linné känd?
Vad heter Carl von Linne på finska?
Vad hette vägen Carl von Linné bodde på?
Var ligger Råshult? Vad kan man se där? Finns det andra Linné-relaterade platser som man bör se?
Vad hade Linné för roll under 1700-talet? Vad betydde han för Sverige då?
Varför gav Linné drottningen bananer?
Varför odlade han de första bananerna?
Vet man exakt var på Öland Linné upphöll sig?
Linné har skrivit en text ev. en dikt eller ett tal om bananer. Var kan man hitta den?
Varför vill Linné inte vara präst?
Vad var Linnés favoritmat?
Hur gammal var Linné när han började sin forskning och när han dog han?
Vad finns det att läsa om Linnés privatliv?
Hur många syskon hade Carl och vad hette dom?
Finns några nu levande ättlingar till Carl von Linné?
Placerades både växter, djur och stenar i Systema Naturae?
Om en blomma har fler än 23 ståndare, i vilken grupp placeras den då? Finns det en grupp som inte har något maxitak?
Vad jag förstår så var Linné betydelsefull för vetenskapsakademien, men vad gjorde han för den?
Linné gjorde flera resor, hur många var de? Vilka var de och vad upptäckte han under dessa?
Skrev Linné några böcker om sina resor till b.l.a. Skåne, Öland, Gotland och Lappland?
Hur gammal var Linné när han dog? Var han gift?
Vad är Linnés Hammarby?
Hur vaknade Linnés intresse för naturen?
Varför var läkarna på Linnés tid tvungna att läsa botanik?
Varför reste Linné? Vilka faror lurade under resan? Hur var Linné som resenär?
I orangeriet i botaniska trädgården i Uppsala finns ett citat där Linné skriver om alkoholens inverkan på mannen. Var kan man få tag på detta citat?
Hur var Linné som lärare?
Vilken hårfärg hade Linné?
Hur många avhandlingar gjorde Linné?
Av vem blev Linné adlad?
Vad var det som intresserade Linné i Kina?
När och var bodde Linnés dotter på Gränby Gård i Uppsala?
Vad hette Linnés mamma?
Har Linné någonstans yttrat sig om kvinnan? Vilken var hans kvinnosyn?
Varför skrev Linné så många avhandlingar?
Vem kan man kontakta om man vill få lite mer ingående uppgifter om Linné?
Vilken sjukdom fick Carl?
När var Linné på Tjörn?
Varför har Linné ett ägg på sitt adelsvapen?
Var det någon skillnad på uppfostran av döttrarna och sonen?
Var ligger Linnélärjungen Anders Sparrman begravd?
Vad hette Linnés lärjungar?
Finns det någon grund i påståendet att Daniel Solander skulle vara Linnés son?
Vad gjorde Linné under sina två kortare resor i England och Frankrike?
Hade Linné varit i bråk med någon vid namn Nils Rosén? Vad var de osams om?
Vad ansåg Linné själv vara hans största upptäckt?
Skrevs betyg för Linnés lärljungar? På vilket sätt skedde rekommendation till skeppspräst/forskare på de ostindiska resorna?
En av Linnés döttrar lär ha skrivit en avhandling som visst är alldeles uppåt väggarna. Vilken dotter var det och vad handlar avhandlingen om?
Finns det något skrivet om Linnés syster Sophia Juliana och hans andra syskon eller är
det ett helt outforskat område?
Hur många böcker skrev Linné under sin livstid?
Finns det några roliga historier om och omkring Linné, lite kuriosa alltså?
Det står att Linné var liten, men hur lång var han egentligen?
Finns det några släktingar i rakt nedstigande led från Linnés far, Nils Linnæus?
Hur såg samhället ut under den tid som Carl von Linné levde, var det några levnadsvillkor och var det jämställdhet?
I Chicago finns en staty av Linné. Finns det andra ställen där han finns som t.ex staty, böcker m.m?

Linné och läkemedlen
Växterna och djuren
Fysikens kosmos
Idéerna och historien
Linné och ekologin
 Matematik på Linnés tid
 Linné som läkare
Allmänt

Jag finner inte svaret på min fråga, jag vill formulera en ny.