Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Fysikens kosmos

Frågearkivet

Under varje rubrik finns gamla, redan besvarade frågor.

Linnés liv
Linné och läkemedlen
Växterna och djuren
 Fysikens kosmos

Vad är elektroner, protoner och neutroner bra för?
Vad är en jon?
Är en jon tyngre eller lättare än den neutrala atomen?
Vilka är våra 5 närmaste solsystem och hur långt är det till dom?
Vad är det som bestämmer hur atomerna i kolstrukturer kan vara placerade?
Vad positroner, kvarkar, neutroner och atomkärnor är för något?
Hur kom materia till i universums begynnelse?
Finns det någon bra hemsida där man kan hitta ännu mer invecklade saker om kvant-fysiken?
Vad har vi för nytta av partikelfysiken?
Varför är galaxer, solsystemet och jorden tillplattade?
Hur gammalt är vårt solsystem?
Inte kan väl Vintergatan fotograferas utifrån?
Vad är kol-14-metoden och vad kan den användas till?
Vad finns det för samband mellan atomer och joner?
Vad menas med isotoper?
Var kan man stöta på joner i vardagen?
Varifrån kom energin och hur bildades materia ur big bang?
Hur mäter man massan på planeter? Kan det skapas fler planeter eller kometer? Vet man om universum växer eller om det har något slut?
Hur blir det norrsken?
Varför finns det bara ett ozonskikt runt jorden och inte på alla andra planeter?
Hur skapades dom första levande organismerna och vad är det som bevisar/motbevisar att det finns liv på andra planeter?
Vad är en molekyl/jonförening? När uppstår en jonförening? Vad är elektronhöljet? Varför är det olika laddningar på varje energinivå? Vad är ädelgaser?
Hur går det till då brom bildar en jon? Hur ser det ut och vilken kemisk beteckning har den då?
Vilka teorier finns om solens ursprung?
Hur utför man kol-14-metoden. Vilka verktyg använder man?
Vad har vi för praktiskt nytta av modern fysik?
Har forskarna någonsin sett hur det ser ut inuti en atom d.v.s. hur dom olika partiklarna (ex. neutron, proton, elektron osv.) ser ut?
Varför betraktas den här nya teorin/spekulationen om strängar som något nytt när man i forskningskretsar ofta har hävdat att universum har sammanhållande kraft/krafter?
Finns det nåt inom kvantfysikforskningen som tyder på att det i en människokropp skulle kunna förekomma att ett grundämne omvandlas till ett annat?
Vad ska reagera med varandra om man vill tillverka en oxid?
Vad är sambandet mellan energinivåer, atomens skal och excitering av elektroner. När, hur och varför uppstår det en excitering av elektroner. Vad innebär det?
Skulle du kunna nämna några olika joner?
Varför galvaniserar man vissa järnföremål?
Varför löser salt sig snabbare i varmt vatten än kallt vatten?
Vad finns i mellanrummet mellan protoner, neutroner och elektroner i en atom?

Idéerna och historien
Linné och ekologin
Matematik på Linnés tid
Linné som läkare
AllmäntJag finner inte svaret på min fråga, jag vill formulera en ny.