Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Växterna och djuren

Frågearkivet

Under varje rubrik finns gamla, redan besvarade frågor.

Linnés liv
Linné och läkemedlen
 Växterna och djuren

Bilder på det nya indelningssystemet?
Linné listade en fisk som han kallade Umbla. Vad är det för fisk?
Vad är det svenska namnet på växten ”Stellera”?
Var kan man finna de latinska namnen på Linnés växter och djur?
Kan man säga att Linné införde de latinska namnen på växterna? Om inte, varför?
Vad är en imago?
Vad stod det i systema naturae?
Var kan jag finna mera om system naturae?
Vilken påverkan har Linné haft på nutida naturvetenskaplig forskning och hur skiljer sig hans metoder från de som tillämpas idag?
Vet ni någonting om den växten "senecio vilsonianus"?
Hur många olika sorters djur finns det i vatten?
Vad händer i ett djur under hibernering?
När införde Linné binär nomenklatur och vilken betydelse fick detta?
Var kommer snigeln ursprungligen ifrån?
Varför gav Linné bananerna namnet Musa paradisiaca?
Var kan jag ta reda på vad de latinska namnen betyder?
Vad heter världens äldsta blomma och vilket år upptäcktes den?
När uppstod maskrosen, Taraxacum?
Hur kan en stor planta som en solros få plats i ett litet frö?
Vilken är växten på hundrasedeln?
Hur många växter och djur namngav Linné?
Vad är det i gödsel som flugorna tycker om?
Vad är en bakterie igentligen?
Jag undrar vilken skada och livscykel Dyphyllobutrium latus/latum (bred binnikemask) gör/har?
Vad betyder vulgaris, för ibland kan man finna det både hos växter och djur.
Vilken Rudbeck blev blomman Rudbeckia uppkallad efter?
I vilket verk föreslog Linné biologisk bekämpning av skadedjur med hjälp av nyckelpigor och jordlöpare?
Om man gärna vill uppleva Calypso bulbosa, vilka områden är det bäst att botanisera i?
Har Linné något med lanskapsblommorna att göra?
Var kan man finna en översikt och kartor över Linnéstigarna, exkursionsplatserna, inom Uppland?
Hur inventerar man växter på ett riktigt sätt?
Hur är växterna uppdelade?
Hur bestämmer man åldern på en gran?
Hur många olika arter av familjen Solanaceae finns i Linneträdgården?
Hade Linné andra djur än hunden Pompe? Vad var Pompe för ras?
Gav Linné även namn till träd?
Vem målade de botaniska bilderna som finns på Hammarby? Målade Linné själv?
Innehåller alla växter verkligen klorofyll/kloroplast?
Hur kommer det sig att blåsippan har ändrat namn, från Anemone hepatica till dagens Hepatica nobilis? Finns det fler växter som fått nya namn?
Är det Linné som har namngivit Aloe Veran?
Om man ska placera människan i Linnés sexualsystem hur skulle det då se ut?
I vilken grad beror blåsippornas olika färg av miljö och arv?
Kan ni hjälpa mig att ge exempel på eukaryota organismers livscykel?
Varför finns det kåda bara i vissa växter?
Räknas virus som levande organismer eller ej?
Hur förökar sig fladdermössen?
Varför är det bra att prata eller andas på t.ex. krukväxter?
Hur kommer det sig att mängden jord minska i krukorna?
Heter Rangifer tarandus tarandus fjällren eller fj ällhjort på svenska?
Ur vilken djurgrupp utvecklades leddjuren?
Kan Liljekonvalj självpollinera/befrukta sig?
Hur fungerar fotosyntesen?
Hur kan det komma sig att vissa blåsippor har ståndare med vit och blå färg, samma som kronbladen, medan en del bara har vita st åndare?
Växer jordnötter ovan eller under jord?
Hur defineras en art? Varför har den två namn?
Vilken blomma döpte Carl von Linnè först och vilket år var det?
Vad gjorde han mer än döpte blommor?
Vilken ordning tillhör björken?
Vad betyder släktnamnet cerura på svenska?
Vad betyder Linnés artnamn vinula på svenska?
Jag har en bild på en kritpipsform som Linné ritade av vid sitt besök på kritpipsfabriken i Alingsås 1746. I vilken skrift återfinns denna bild?
Hur många växter finns det i det perenna kvarteret?
Hur kommer det sig att löven faller av träden på hösten?
Vad är en flora respektive en fauna?
Jag undrar lite om den växt som idag kallas Dicentra spectabilis (löjtnantshjärta): Vad var Linnés namn på den, var hörde han talas om den första gången, från vem och vilket år?
Jeg lurer på hvordan Linné klassifiserte plantefamilien bergknapp (Crassulaceae)?
Linné anger i sin Lappländska resa att en gosse varit ute och samlat foliis acetosae majoris, cum petiolis sive caulibus – vilken växt är detta?
Varför har en del arter som skata (pica pica), mård (martes martes) och lo (lynx lynx) två likadana latinska namn?
Finns det en Lyckobladsbuske (Caragana frutex) vid Linnes Hammarby?
Vilken är den farligaste insekten?
Kan en växt drabbas av övervikt på samma sätt som djur och människor kan?
Har Linné döpt någon blomma i sitt namn eller som beskriver honom själv?
Hur många växter finns det i Linnéträdgården i Uppsala?
Inom den nordiska växtsamhällsläran brukar man dela in vegetationen i fyra olika serier. Vilka är egentligen dessa huvudgrupper?
Tillhör alger kryptogamerna?
Har Sverige en nationalblomma?
Hur gör en växt eller en blomma för att vända sig efter solen?
Vad är tasmanienska ”wombat” på svenska?
Hur ser fladdermössens förfäder ut och under vilken period kom de första av fladdermössens klass till?
Vad heter den allergiframkallande växten Ambriosa elatior med beteckningen Linn.no1114.3 på svenska?
Hur förökar sig växten liljekonvalj? Är den insektspollinerad och i så fall av vilka insekter? Hur ser själva fröet ut och hur sprids liljekonvaljen (den är ju giftig)?
Hur många växtarter upptäckte Linné 1749?
Kan en så klok man som Linné haft föreställning om att svalor övervintrar på sjöbottnar? Skröna?
Vad händer med snäckan/snigeln om skalet går sönder?

Fysikens kosmos
Idéerna och historien
Linné och ekologin
Matematik på Linnés tid
Linné som läkare
Allmänt

Jag finner inte svaret på min fråga, jag vill formulera en ny.