Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Växterna och djuren arrow Vad var Linnés namn på löjtnantshjärta?

Fråga:

Jag undrar lite om den växt som idag kallas Dicentra spectabilis (löjtnantshjärta): Vad var Linnés namn på den, var hörde han talas om den första gången, från vem och vilket år? När och var kom den till Sverige? Jag har hittat uppgift på att ngn vid namn Fortune sände ett.ex. av D. spectabilis till RHS i London runt 1850 – är det det första spåret av växten i Europa? Slutligen: är Lamprocarpos spectabilis (L.) Fukhara samma växt som Dicentra spectabilis (L.) Lem.?

Svar:

Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara (Synonymer: Fumaria spectabilis L., Dicentra spectabilis (L.) Lemaire) är det namn som idag bör användas på löjtnantshjärta, eftersom undersökningar (av DNA-sekvenser, pollen, fröskal, blomställning, m.m.) övertygande visat att den inte är nära släkt med övriga ”hjärtan”; i släktet Dicentra (sjömanshjärta Dicentra cucullaria, fänrikshjärta D. formosa, furirhjärta D. eximia och samurajhjärta D. peregrina). Linné mottog ett herbarieexemplar av löjtnantshjärta av den ryske adelsmannen D. Demidoff, sänt tillsammans med en samling sibiriska växter från J. Amman. Det ligger nu i Linnéherbariet (Linnean Society, London). Linné angav därför felaktigt ”Siberia” som hemvist i Species Plantarum. Robert Fortune samlade växter i Kina under ett decennium från 1842, och löjtnantshjärtat kom till Europa 1846. Det hade då odlats i hundratals år i Kina, och Fortunes exemplar var säkerligen trädgårdsmaterial. Rapporter om tidigare förekomster i odling i Europa får tas med en nypa salt.

Linné såg den aldrig i levande livet. Frön av sibirisk nunneört som han fått från Erik Laxmann (såddes 1765 i Uppsala) troddes vara den mycket eftersökta Fumaria spectabilis, men visade sig i stället vara en ny art, en art som idag är vanlig förvildad från Linnés trädgård i parker runt om i Uppsala. Erik Landell nämner att det har påståtts att Swedenborg odlade löjtnantshjärta i Stockholm, men det syftar säkert på någon annan växt. Linnés namn var alltså Fumaria spectabilis. Han inkluderade alla de 13 arter han kände till i familjen jordröksväxter (utom Hypecoum) i samma släkte Fumaria i ”Diadelphia Hexandria”. Idag urskiljer vi 16 släkten och över 500 arter i familjen. När den kom till Sverige första gången vet jag inte, kanske kring 1860-talet. Löjtnantshjärtat har fått dras med många olika släktnamn genom åren: Fumaria, Capnorchis, Diclytra, Dielytra, Dicentra. Det sistnämnda är det etablerade och nu gällande namnet för det släkte som inkluderar sjömanshjärta, fänrikshjärta, furirhjärta och samurajhjärta. Det är visserligen inte det äldsta släktnamnet (det är Capnorchis från 1754), men har blivit, som det heter, ”konserverat”. Det är ett sätt att undkomma besvärliga namnändringar.

 

Magnus Lidén
Föreståndare
Botaniska Trädgården, Uppsala