Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linné on line arrow Linné on lines frågelåda arrow Växterna och djuren arrow Var kan man finna en översikt över Linnéstigarna?

Fråga:

Var kan man finna en översikt och kartor över Linnéstigarna, exkursionsplatserna, inom Uppland?

Svar:

De s k Linnéstigarna är ett mindre antal exkursionsleder, som är mer eller mindre identiska med Linnés egna exkursionsvägar. Uppsala kommun ansvarar för att de är framkomliga och för deras markering i terrängen. Varje sommar anordnas genom Svenska Linnésällskapets försorg publika vandringar med botaniskt kunnig ledare längs stigarna. Det finns också korta beskrivningar av lederna och deras utsträckning. Den, som har haft ansvar för Linnéstigarna de senaste åren är Karin Martinsson, miljöinformatör i Botaniska trädgården och vid Linnéminnena. Hennes e-postadress är Karin.Martinsson@botan.uu.se.Carl-Olof Jacobson
Svenska Linnésällskapet