Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och ekologin arrow Linné och de ekologiska idéerna arrow Naturalhistoria, biologi och ekologi

Naturalhistoria, biologi och ekologi

I början av 1800-talet hade termen biologi föreslagits av Lamarc och Geoffroy St. Hilaire som en beteckning på det övergripande studiet av de levande organismerna. Gottfried Reinhold Treviranus använde termen i sin programmatiska Biologie, oder Philospohie der lebenden Natur (1802–1822). Treviranus försökte i motsats till naturalhistorien, som i stor utsträckning sysslade med systematik och artbeskrivningar, finna naturens generella lagar och det levandes grundläggande principer i motsats till den icke-levande naturen. Senare under seklet och en bra bit in på 1900-talet kom biologi också att få en mer specifik innebörd; ett djurs biologi betydde ungefär dess levnadsförhållanden, det som idag kallas ekologi.

Ernst Haeckel var missnöjd med detta bruk av ordet biologi och föreslog istället termen ekologi för att beteckna denna del av naturforskningen. Första gången sker detta i hans Generelle Morpholigie der Organismen från 1866. Några år senare definierade han ekologi så här:

"Med ekologi förstår vi läran om ekonomin, hushållningen, hos de animaliska organismerna. Det innebär att ekologin ska undersöka djurens samtliga förhållanden, både till den oorganiska och organiska omgivningen, framförallt de vänliga och fientliga relationerna till de djur och växter som de direkt och indirekt kommer i kontakt med; eller med andra ord alla de invecklade ömsesidiga förhållanden, all de villkor, som Darwin avsåg med uttrycket kampen för tillvaron."

Haeckels definition jämställer på ett intressant sett tre viktiga begrepp. Enligt honom betecknar ekologi samma sak som "naturens ekonomi" eller hushållning, vilket i sin tur är precis det som Darwin menat med "kampen för tillvaron". Här skönjer vi en koppling mellan Linnés tänkande och Darwins och följdfrågan blir: På vilket sätt har protoekologin påverkat Darwin? Det blir ämne för nästa avsnitt; Linnés ekologi och Darwins evolution.