Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och ekologin arrow Linné och de ekologiska idéerna

Linné och de ekologiska idéerna

Inledning

Det fysikoteologiska tänkandet undersöker och beskriver förhållandet mellan Gud och naturen och var en viktig inspirarationskälla för naturforskarna på 1700-talet. Denna artikel tecknar en bild av Linnés insats inom fysikoteologin och hur detta synsätt kom till uttryck i hans naturalhistoriska forskning. Bl.a. visar jag hur hans tankar om en ”Naturens ekonomi” utgör ett förstadium till 1800-talets ekologi och hur hans religiöst förankrade begrepp så småningom översattes i sekulära termer. Man kan säga att fysikoteologin är en av rötterna till den moderna ekologin och den utgjorde i vissa aspekter ett förstadie till den egentliga ekologin. Det är dessa tidiga undersökningar och begrepp som i denna text kallas för protoekologi.