Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line

Välkommen!

Här presenterar Uppsala universitet forskning med utgångspunkt från en av universitetets mest berömda professorer genom tiderna, Carl von Linné.

Lär dig mer om:

Linnés liv

– barndom, skoltid, karriär och familj

Linné och läkemedlen

– en resa bland naturens läkemedel

Växterna och djuren

– biologisk mångfald på 1700-talet och i dag

Fysikens kosmos

– vad Linné inte visste om kosmos

Idéerna och historien

– Linné, hans tid, hans natursyn, samt en idéhistorisk resa

Linné och ekologin

– Linnés tankar om en ”Naturens ekonomi”

Matematik under Linnés tid

– Matematik och matematiker under 1700-talet med särskilt fokus på Linnés professorskollega Samuel Klingenstierna

Linné som läkare

– om Linnés bidrag som läkare och betydelse för läkarvetenskapen